Husfo.cz

Úvod

Tisk
PDF

Hodnocení účinnosti systému fyzické ochrany objektů na základě jeho modelování (HUSFO).

Projekt v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky
v letech 2010 - 2015 (BV II/2-VS)

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření programového vybavení modelujícího systém fyzické ochrany, které umožní hodnocení jeho účinnosti, která závisí na schopnosti systému přerušit a neutralizovat útok. Programové vybavení modelu bude umožňovat nalezení a zobrazení nejvíce zranitelných cest v grafickém zobrazení – mapě objektu, umožní výpočet pravděpodobnosti přerušení útoku při nastavitelném projektovém ohrožení a zkoumání citlivost výsledků na změnách vlastností prvků systému.